adres Kancelaria Adwokacka Nadia Tomkiewicz ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków
adres adwokat@kancelariatomkiewicz.pl     adres tel.: 784 717 972

Prawo cywilne

 

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, dotyczących m.in.:

  • ochrony dóbr osobistych,
  • prawa rzeczowego - w tym ochrona prawa własności, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona posiadania etc.,
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • dochodzenia wierzytelności i roszczeń wynikających z umowy,
  • spraw z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • opiniowania i tworzenia projektów umów,
  • pomocy w postępowaniu mediacyjnym i negocjacjach,
  • reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym.
 


"Lojalność jest najpierwszym i najwazniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem"

Fernand Payen

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Nadia Tomkiewicz
ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków,
NIP: 679-30-46-200,
adwokat@kancelariatomkiewicz.pl
tel. 784 717 972

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00. 

Social Media