adres Kancelaria Adwokacka Nadia Tomkiewicz ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków
adres adwokat@kancelariatomkiewicz.pl     adres tel.: 784 717 972

Aktualności

 

 

27 01.2022

Rozwód czy separacja?

"Rozwód, jak każda wojna, ma także okresy zawieszenia broni."
Jean-Christophe Grangé, Lontano

Czy rozwód to jedyne wyjście? Co to jest separacja i czym się różni od rozwodu?

Separacja powróciła do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 1999r. i cieszyła się rosnącą popularnością do 2005r. Obecnie liczba orzekanych separacji jest stosunkowo stała, jednakże w porównaniu do rozwodu, jest instytucją mało popularną. 

Podstawową różnicą między rozwodem, a separacją jest to, orzeczenie separacji nie powoduje rozwiązania związku małżeńskiego, nadal małżonkowie pozostają mężem i żoną, co oznacza, ze nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. 

Zatem jakie są skutki separacji? Przede wszystkim na gruncie majątkowym, bowiem po orzeczeniu separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a małżonkowie nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania. Małżonkowie w separacji również nie dziedziczą po sobie. Nie ma również możliwości zmiany nazwiska w terminie 3 – miesięcy od orzeczenia separacji. Ponadto, w przypadku gdy wymagają tego względy słuszności, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy.

Inne są również przesłanki orzeczenia separacji, bowiem musi nastąpić zupełny rozkład pożycia (przy rozwodzie zupełny i trwały). Musi zatem dojść do zerwania więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej, ale są jeszcze szanse na to, że małżonkowie się zejdą i odbudują więzi małżeńskie – brak przesłanki trwałości rozkładu pożycia. 

Sąd nie orzeknie separacji, gdyby miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separacji może jednak żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia i brak zgody małżonka niewinnego, nie będzie niweczył orzeczenia separacji, jak to ma miejsce w przypadku rozwodu. 

Czy w postępowaniu o rozwód lub separację są jakieś różnice? Tak, ale nieznaczne. Należy pamiętać, że w wyroku orzekającym separację Sąd co do zasady ma obowiązek rozstrzygnąć o tych samych kwestiach co przy rozwodzie, czyli o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach, wspólnym mieszkaniu małżonków, albo o winie rozkładu pożycia.  
Znacząca różnica jest natomiast w przypadku, oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. W takiej sytuacji Sąd w trybie nieprocesowym może orzec separację. 

Co w sytuacji gdy jedno wnosi o separację, a drugie o rozwód? Tak, jeżeli spełnione zostaną przesłanki niezbędne do orzeczenia rozwodu. W sytuacji gdy przesłanki rozwodowe nie zostaną spełnione, a separacja jest uzasadniona, Sąd orzeknie separację.  

Pani Mecenas, ale co jest lepsze rozwód czy separacja? … To zależy! Jeśli są szanse, że chwila przerwy i odpoczynku od siebie, może jakaś terapia w przyszłości pomogą uratować małżeństwo, które na pewnym etapie związku się pogubiło, warto przemyśleć separację. Część osób decyduje się na nią również ze względów religijnych. 

W pewnych przypadkach separacja może okazać się tylko zbędnym przedłużeniem tego co nieuniknione, czyli rozwodu. Czy jest potrzeba przechodzić przez to samo 2 razy? 

Wszystko zależy od konkretnej sprawy, a na indywidualne rozważania w tym temacie zapraszam na konsultacje!
 powrót ››


 


"Lojalność jest najpierwszym i najwazniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem"

Fernand Payen

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Nadia Tomkiewicz
ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków,
NIP: 679-30-46-200,
adwokat@kancelariatomkiewicz.pl
tel. 784 717 972

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00. 

Social Media