adres Kancelaria Adwokacka Nadia Tomkiewicz ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków
adres adwokat@kancelariatomkiewicz.pl     adres tel.: 784 717 972

Aktualności

 

 

25 02.2021

Najtrudniejszy pierwszy krok... Czyli o tym jak założyć działalność gospodarczą.

Jeśli jesteś na etapie w którym wiesz, że chcesz pracować na własny rachunek, wiesz co chcesz konkretnie robić i czym się zajmować, masz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i wiesz, że możesz określoną działalność prowadzić legalnie, najtrudniejsze za Tobą. Konieczne jest jednak zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanego CEiDG. 

W pierwszej kolejności kompletujemy wszystkie dane, które są niezbędne do wypełnienia wniosku. Są nimi:
- dane osobowe,
- nazwa firmy, 
- adres, 
- kody PKD, 
- forma opodatkowania dochodów,
- sposób prowadzenia księgowości. 
Dodatkowo, należy upewnić się czy masz obowiązek zarejestrować się do VAT, czy też dana branża jest z tego obowiązku zwolniona. 

Gdy już mamy wszystkie informację, sprawę rejestracji możemy załatwić w urzędzie miasta właściwym dla miejsca prowadzenia działalności lub przez Internet. Szerzej opiszę tę drugą opcję. 
Rejestracji firmy możemy dokonać za pośrednictwem dwóch platform Ceidg.gov.pl i Biznes.gov.pl., są one do siebie zbliżone, wnioski wypełniamy w podobny sposób. Platforma Biznes.gov.pl jest bardziej rozbudowana i ma szerszy wachlarz dostępnych usług i docelowo ma w przyszłości zastąpić Ceidg.gov.pl, na której możemy dokonywać jedynie wpisów dotyczących tego rejestru. Niezależnie od wyboru platformy, koniecznie musimy posiadać podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany. Przed przystąpieniem do rejestracji przez Internet musimy mieć możliwość podpisania wniosku.  


Wybierając stronę Ceidg.gov.pl, musimy się uprzednio zarejestrować do portalu, zaś na Biznes.gov.pl logujemy się przez Profil Zaufany na Login.gov.pl, albo rejestrujemy się na portalu.
W kolejnym kroku pozostaje wypełnić wniosek CEIDG-1, w którym umieścimy dane:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL, 
 • posiadane obywatelstwa,
 • numer NIP i REGON, pod warunkiem, że zostały wcześniej nadane,
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej,
 • nazwę skróconą,
 • kody PKD,
 • liczbę pracowników,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Jednocześnie z wnioskiem CEIDG-1 rejestrujemy się do ZUS, zaznaczając odpowiednią rubrykę we wniosku, że dołączam zgłoszenie do ZUS, jest to formularz ZUS ZZA. Jeśli chcemy dopisać członka rodziny do ubezpieczenia dodatkowo należy wypełnić wniosek ZUS ZCNA, również dostępny na platformie. W zakresie ubezpieczenia w ZUS i opłacania składek dla osób rozpoczynających działalność można skorzystać z Ulgi na start (przez 6 miesięcy), w okresie tym opłaca się tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Warto pamiętać, że zakładając działalność w trakcie miesiąca np. 2 marca, możemy skorzystać z ulgi o 1 miesiąc dłużej, gdyż ulga obowiązuje przez 6 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności!  Zakładając w dniu 1 marca, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy korzystania z ulgi. 


Na koniec, możemy również zarejestrować się jako płatnik VAT, gdy mamy taki obowiązek. Wniosek ten można wypełnić jedynie w sytuacji, gdy mamy nadany numer NIP! W tym celu wypełniamy formularz VAT-R, dostępny razem z wnioskiem o założenie działalności. Jeśli nie posiadamy numeru NIP, wniosek wysyłamy osobno. 


Jeśli dotychczas nie posiadamy numeru NIP i REGON, wypełniając wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, jednocześnie składamy wniosek o nadanie tych numerów. Nie trzeba zatem składać żadnych dodatkowych wniosków, a numery te będą dostępne po kilku dniach w rejestrze. 


Teraz pozostaje jedynie wypełniony wniosek zweryfikować, system wykryje potencjalne błędy i braki, a po zatwierdzeniu wniosku, podpisać go za pomocą wybranego sposobu i wysłać. 
Po tym wszystkim można cieszyć się swoim własnym biznesem!


Jak widać wypełnienie i złożenie wniosku nie jest bardzo skomplikowane, a na stronach rządowych można znaleźć wiele przydanych informacji i wskazówek jak wniosek prawidłowo wypełnić.  Wiem jednak, że wszystko co robimy po raz pierwszy bywa stresujące, więc warto więc nadmienić, że wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców, może złożyć za nas pełnomocnik!


W kwestii rozpoczęcia działalności i wypełnianiu wniosku chętnie służę pomocą. W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu. 



powrót ››


 


"Lojalność jest najpierwszym i najwazniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem"

Fernand Payen

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Nadia Tomkiewicz
ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków,
NIP: 679-30-46-200,
adwokat@kancelariatomkiewicz.pl
tel. 784 717 972

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00. 

Social Media